Piše: Nikola Miladinović  Pre nego što išta kažem o naslovu ovog teksta, želim da pomenem uticaj informacija na nefizikalni deo čoveka – psihički deo. Dakle, kada čovek prikuplja informacije, polaritet onoga sa čime se susreće, bilo da je negativan ili pozitivan, ostvaruje takvu posledicu u emotivnom svetu čoveka. Ukoliko čovekSaznaj više