Prava osoba prvoj osobi (Prvi deo)

Prava osoba prvoj osobi (Prvi deo)

Živimo u sistemu gde dobri stradaju, tako se bar priča. Izbledele su vrednosti i rastegla se slika o pravim osobama do granice pucanja. Vlada pitanje, šta ako ja budem okej, danas se to koristi i ko će to ceniti?

Dobri ljudski spojevi se retko dešavaju i “prava ljubav” je sve ređa tema u današnjem društvu.
Ovo je vek fizičke lepote gde se vrednost meri po tome koliko je osoba tražena.
U narednim redovima ćemo pričati o problemima današnjeg sistema, o tome koja osoba pripada kojoj osobi, kao i o vrednostima i njihovoj koristi po onoga ko ih neguje.
Prava osoba.
Śta je zapravo prava osoba? Da li je to lepa i pametna osoba? Šta podrazumevamo pod tim “lepa i pametna”?
Obično očekujemo od potencijalnih partnera ili drugara da budu iskreni, dobri, uvek tu, lepi i slično. Takve zovemo pravim osobama i to podrazumevamo pod terminom “prava osoba”.
Posmatramo život kroz ove naočare i shvatamo kako baš malo takvih osoba ima ali tu smo, držimo ih blizu sebe jer samoća nikoga ne raduje. Nekada smo srećni, nekada smo manje srećni sa njima ali, valjda je to život i ništa u njemu obično ne ide glatko. Zažmurimo kad nije ok i ide se dalje.
A ko je zapravo prava osoba?
Ta prava lepa i pametna osoba ste vi. Sa vama sve počinje i zato kod traženja prave osobe postoji problem danas.
 Postoje samo tri bitna parametra koja definišu kvalitet odnosa i to koliko pravu osobu možemo imati pored sebe. Kakvo god da je vreme, šta god da je popularno, ako postojite vi kao takvi, postoji i neko vama sličan.
Prva stvar je – vi kao prava osoba.
Druga stvar je – razvoj pozitivnih čovekovih osobina.
Treća stvar je – osoba preko puta vas.
Hajde da vidimo kako to mi utičemo na pronalaženje osobe kakvu želimo i zašto je bitno da mi budemo jednako vredni.
Stepen razvijenosti nas osim što određuje kvalitet osobe kojoj ćemo privući pažnju takođe određuje naš pogled i njegovu mogućnost da uočimo nečiji kvalitet.
Osobu kakvu želimo možemo zadržati samo onim što jesmo te se provlači da je od presudne važnosti za kvalitetan odnos to da izgradimo sebe najbolje što možemo. Ako mi nismo adekvatno razvijeni onda smo pravim osobama pogrešna osoba i negativno utičemo na njihovu sreću. Vremenom, ovakvi odnosi blede i uz blago prisustvo ega, večno ostaje misterija zašto ne uspevamo ostvariti povezanost i taj savršeni odnos.
Trošimo li vreme na samokritiku, usavršavanje i razumevanje, kroz vreme rastemo ka tome da postanemo osoba koja ima uslov da ostvari željeni cilj. O tome ćemo nešto kasnije.
Sada ćemo pomenuti faktore koji komplikuju sklapanje vrednih i uspešnih komunikacija.
Pomenuli smo da je ovo vek gde ima mnogo fizičke lepote, takođe, još više elektronskog sveta koji omogućava komunikaciju i pokazivanje te lepote. Mladoj osobi cilj je da bude prihvaćena i shvaćena, ako je fizički lepa , njena prihvaćenost je dovoljno velika da će gotovo nadomestiti potrebu toj osobi da teži ka shvatanju i tome da bude shvaćena.
Zašto? Jednostavno je, duboko iza svakog kontakta između ljudi postoji pozadinaki interes. Bilo da je to materijalne, drustvene ili seksualne prirode.
Pomenuo bih ovaj treći faktor jer ima najmoćnije dejstvo. Duboko u svakom čoveku nalazi se centar koji baš kao kod životinja reaguje na prisustvo lepih i zdravih bića sa ciljem da nastavi postojanje svoje vrste. Čovek često i ne primeti uticaj ovog nesvesnog centra, zavisno o stanju njegovog stepena razvijenosti, te se dešava privlačenje koje povlači komunikaciju i sve što sledi.
Osnovni otežavajući faktor je upravo stepen razvijenosti osobe koja traga za drugom osobom. Ukoliko je na niskom ili prosečnom stepenu, nalazi se među mnogobrojnom konkurencijom. U takvim okolnostima nagoni iz podsvesnog dela čoveka i lepota kao osnovno merilo vrednosti dele konkurenciju na tražene i one koji traže. U ovakvim uslovima svaka emotivna veza je jednako ugrožena jer je počela povezivanjem nesvesnih interesa dok je shvatanje i potreba za tim spala u drugi plan. Ne shvatimo li se, ego će se postarati da ne posegnemo za razumevanjem pa će se tako izgubiti potreba za povezivanjem i na svesnom nivou. Dakle, sviđanja i varnice između ljudi mogu otvoriti vrata komunikaciji, ali, mi moramo biti prava osoba pre svega ili smo osuđeni na mrvice kakve se danas zovu kombinacijom. U prevodu, zadovoljavanje fizičkih nesvesnih potreba bez obaveza.
Dakle, faktori su : naš stepen razvijenosti, prepoznavanje stvari u nama koja nas tera ka nekoj osobi, naš ego i na kraju osoba sa druge strane. Veći deo kao što se može videti je u našoj odgovornosti što govori da se mi pitamo za to koliko smo uspešni a stvar koja povećava uspeh je rad na sebi.
U sledećem delu teksta pomenućemo na čemu treba raditi kako bi u pravom smeru razvili sebe i kako želja za vrednim stvarima ne bi ostala samo želja.
Govorićemo o razvoju čovekovih pozitivnih osobina i koristi nakon odabira ovog puta.

Ostavi komentar