Da li je grmljavina opasna?

Da li je grmljavina opasna?

Mnogi uzdrhte od straha kada za vreme grmljavine čuju tresak groma. Njihov strah je, međutim, bezrazložan, jer u trenutku kad se čuje grom, udar elektriciteta koji ga je prouzrokovao već je završen.

Grom se čuje posle bleska  munje samo zato što zvuk putuje mnogo sporije od svetlosti.

Da li se groma treba bojati? Istina je da on može da prouzrokuje štetu, a ponekad i da ubije, ali to se retko događa.

Grom je oblik elekticiteta i zato može da bude opasan. To je ogromna iskra elektriciteta koja se vidi kao blesak svetlosti, munja. Ta varnica može da kresne između dva oblika, da skoči sa oblaka na zemlju, ili čak sa zemlje na oblak!

Za vreme oluje, u oblacima i na zemlji stvaraju se različita naelektrisanja (pozitivna i negativna). Kada razlika između njih postane suviše velika, nastane iskra koju mi vidimo kao munju.

Za vreme i posle električnog pražnjenja vazdušne struje se šire i skupljaju. One se jako sudaraju i proizvode buku, koju nazivamo grmljavinom.

Ostavi komentar