Top 5 najvećih misterija o životu

Top 5 najvećih misterija o životu

Energija se ne može uništiti niti stvoriti već je njeno kruženje uvek prisutno i nije ograničeno poput fizičkog sveta. Da li ste razmišljali o tome?

1. Zašto plačemo kada se rađamo?

Suze, vrisak, očigledna patnja… Baš neslavan ulaz u život i baš mala vrata u svakom smislu. Zašto? Promena temperature, svetlost, apsolutno nepoznata sredina… Sve to utiče na novorođenče kao što na odraslog čoveka utiču stvari sa kojima se nije susreo pre toga. Dakle, i taj plač nosi poruku. Ne plašite se nepoznatog jer u nepoznatom se krije život. Ako bi se kretali samo u granicama poznatog, ne bi se razlikovali od biljke. Otpor ka nepoznatom kao i strahovi treba da nestanu sa razvojem svesti, takav čovek više nije beba!

2. Zašto patimo?

Iz prve činjenice vidimo da je patnja proizvod neznanja i našeg neupravljanja svojim mogućnostima. Koliko je prosvetljen čovek oslobođen patnje, toliko neprosvetljen sebi stvara patnju. Ovaj problem se leči učenjem i ličnim razvojem pojedinca. “Mir u svetu može doći samo kao posledica prosvetljenja pojedinca.” – Tesla.

3. Zašto realnost ne možemo videti kao neko ko ima negativne misli?

Realnost je sačinjena od uvek prisutna dva pola. Plus i minus, čovek i žena, noć i dan… Ukoliko imamo negativne misli, imamo i negativnu veru. Vera na nas deluje tako što u nama budi težnju ka prikupljanju informacija koje se slažu sa našom unutrašnjošću. Dakle, njena druga polovina nam postaje nevidljiva a naše misli zbog toga ostaju nevesele i neproduktivne. Realnost je neutralna ako mi upravljamo sobom i pogledom kroz shvatanje da je mi činimo dobrom ili lošom.

4. Da li možemo znati budućnost?

Da, apsolutno, samo onaj deo koji je za nas bitan. Kasnije, možemo imati uvid i u ono što nije naš posao! Bacite kamen u pravcu prozora i recite da ne znate šta će se desiti? Isti je princip sa svim stvarima. Tri su stvari pomoću kojih možemo razumno odabrati radnje i kreirati budućnost sa pozitivnim posledicama, bitno je da ih saberemo. Uvid u ono što traži željena budućnost. Uvid u ono što preduzimamo i uvid u našu sposobnost da se razvijamo shodno onome što želje traže od nas. Zbir ove tri stvari će reći da li smo uradili dovoljno, ako nismo to nije neuspeh nego poruka da nismo dobro sabrali. Kada je u pitanju ono što nije lično do nas, takođe imamo tri puta. Prihvatanje, menjanje i napuštanje. Na osnovu procene o mogućnosti našeg delovanja, potrebi za istim kao i ciljem koji za kraj treba da ima pozitiv za sve, možemo odabrati radnju koja će rezultirati pozitivnim krajem. Ključ je u razvoju svesti i preuzimanju odgovornosti nad svim.

5. Zašto postoji smrt?

Zamislite šta bi se desilo kada bi materija od koje se sastoji bilo koje telo večno postojala? Kasnije ili pre, jedna vrsta koja bi se najviše širila bi istrebila sve druge a kasnije i sebe jer se nalazimo na ograničenom prostoru. Fizički svet ima dva bitna ograničenja, vreme i prostor. Duhovni svet nema ograničenje jer ne pripada materijalnom svetu što ostavlja mesta verovanju da se energija duše i misli nema potrebe razgrađivati te da ne postoji konačna smrt. Energija se ne može uništiti niti stvoriti već je njeno kruženje uvek prisutno i nije ograničeno poput fizičkog sveta. Da li ste razmišljali o tome?

Slika: wallpaperscraft.com

Ostavi komentar