Prošlost ove zemlje je veoma burna, to je nejasna istorija postanka japanske nacije, snažnog uticaja stare kineske kulture, istorija gradjanskih ratova, vojnih diktatura, vojnih pohoda, i najzad poraza u Drugom svetskom ratu. . Za dve hiljade godina svoje istorije Japanci su stvorili jedinstveni način života i najindividualniji tip nacionalne kulture.Saznaj više

     Nije kultura nešto što postoji da bi se mi dopali drugima, već je to nešto što odgovara visokom nivou svesti. Kultura je odraz ljudske samokritičnosti, želje da budu dovoljno visoko svesni da jednostavno uoče šta je ispravno u životu, šta je vredno. Nije dovoljno samo kućno vaspitanje daSaznaj više