U porodici je utvrdjen novi princip jednakosti poslova, kao i sloboda razvoda i venčavanja, nasledno pravo i slično. Najviše ih je zaposleno u fabrikama, specijalno tekstilnim. Veliki broj je zaposlen u kancelarijama, trgovinama, privatnim kućama. Savremena Japanka najčešće ne napušta svoju službu ni kada se uda. Danas ima ista pravaSaznaj više

Prošlost ove zemlje je veoma burna, to je nejasna istorija postanka japanske nacije, snažnog uticaja stare kineske kulture, istorija gradjanskih ratova, vojnih diktatura, vojnih pohoda, i najzad poraza u Drugom svetskom ratu. . Za dve hiljade godina svoje istorije Japanci su stvorili jedinstveni način života i najindividualniji tip nacionalne kulture.Saznaj više