Za agresivnost se kaže da je jedno od najvećih zala. Kada pomislimo na agresiju, prva asocijacija nam je fizička agresija, ali bitno je napomenuti, znati i prepoznati verbalnu agresiju, agresiju rečima. Agresija je biološki ukorenjena reakcija koja nema samo negativnu konotaciju. Sa etimološkog stanovišta značenje reči agresija je korak kaSaznaj više

Našli smo gomilu raznih reči teških za izgovor. Reči kada se doslovno prevedu znače nešto drugo. Čak čujem i reči poput  ,,energetski vampirizam” koje su se ukorenile u naš govor, sve osim onog što se zove psihičko silovanje. Početi priču na temu ,,psihičko silovanje” nije tako lako kao što seSaznaj više

Zašto manje, takozvane nekomercijalne izdavačke kuće propadaju? Zašto nam se, čak i kada je reč o književnim vodama, nameće ukus koji nije naš? Svedoci smo da u urbanim vremenima u kojima živimo, tradicionalno je zamenjeno isplativim, a moralni kodeks poprima oblike koje bi i apstraktnim umetnicima bilo teško da dešifruju.Saznaj više

Osećanja kojima se najviše manipuliše su: ljubav i strah (strah od gubitka ljubavi, starosti, gubitka lepote, gojenja…), jer se strah u psihologiji smatra najjačom emocijom, jačom čak i od ljubavi. Manipulacija uvek ima negativnu konotaciju. Termin potiče od latinskih reči „manus“-ruka i „pulare“-rukom gladiti, obrađivati. Termin ima negativnu konotaciju jerSaznaj više

Gotovo svako od nas ima svoju omiljenu pesmu. Imamo i svoju srećnu, tužnu, ljubavnu, životnu itd. Nesporno je da je muzika jedna od najlepših umetnosti jer često može da notama opiše ono što je rečima nedokučivo. Danas, sve više ljudi postaje svesno da živi život koji je posledica sopstvenih izbora.Saznaj više