Programi i specijalni događaji pružaju nam priliku da ispričamo priču biblioteke, kako bismo privukli novu publiku, stvorili nove veze u zajednici, ali i da se u isto vreme zabavimo. Bibliotečki programi dovode ljude u biblioteku. Prvog upravnika Kongresna biblioteka dobila je 1975. godine, Danijela Borstina, koji je imao ideju o osnivanjuSaznaj više