Gde je nestao Bog?

Gde je nestao Bog?

Odsustvo Boga, tačnije, čovekova misao da Bog ne postoji zasigurno ima za posledicu negativan tok života tog čoveka. Nemir, nesreće, nezadovoljstva, depresije, nervoze i ostale negativne stvari takođe su prisutne zbog čovekove udaljenosti od pozitiva koji nosi u sebi.

Danas, reč Bog predstavlja nešto daleko i nedokučivo u šta ljudi veruju ili ne. Mnoge teorije o postanku sveta govore da je čovek i čitav svet posledica pukog slučaja. Godinama unazad, ove teorije su od vere prevele čoveka na stranu nauke koja ne traži od čoveka da traga za istinom ili veruje već mu nudi odgovor na svako pitanje kao i činjenice koje govore o tačnosti tog odgovora.

Ovakvim tvrdnjama je lako poverovati jer imaju dovoljan broj objašnjenja te se provlači da je nepotrebno tragati i kopati po nepoznatom, kao ni verovati u daleku nebesku silu koju smo nesposobni videti niti čuti. Šta je vera zapravo? Vera je čovekova sposobnost da prihvata kao istinu stvari koje nisu istražene, logički ili činjenično potvrđene. Dakle, deluje zastrašujuće verovati u Boga dok nauka ne traži ništa ali daje odgovore. Zato je nestao Bog.

A, da li je ta nebeska sila zaista tako nevidljiva i nedokučiva?

Odgovor na ovo pitanje započeću izjavama Nikole Tesle : “Dar mentalne energije dolazi od Boga, vrhunskog bića i ako mi koncetriramo naše misli o toj istini postajemo skladni s ovom velikom moći. Moja majka me naučila da treba svu istinu tražiti u Bibliji” . Takođe i izjavom : “Onoga dana kada nauka počne proučavati nefizikalne (duhovne) pojave, u deset godina napredovat će više nego u ranijim stoljećima svoje povijesti”.

Ovo su misli kojima se vodio nesumnjivo najveći um svih vremena. Ako je on, čovek koji je menjao svet, tvrdio da tajna napretka leži u duhovnom razvoju čoveka, ko je onda običan čovek da sumnja u postojanje sile iz koje je Tesla crpeo moć? Ono što vam mnogi duhovno razvijeni ljudi mogu reći danas jeste to da je Bog vidljiv onima koji su potražili istine duboko unutar sebe. Takođe, mogu vam reći i to da istinakom verom u Boga možete menjati život jedino na bolje.

Zašto je to tako? Znamo da je čovek duhovno biće, a ko bolje može poznavati duh od onoga ko ga je stvorio?

Unutar svakog čoveka leže vrline poput dobrote, ljubavi i razumevanja što su ujedno i osobine Boga. Dakle, poznanstvo čoveka sa pozitivnim osobinama unutar sebe i uživanje u njihovom razvoju su vežbe koje daju nagradu isključivo čoveku koji je njih učinio bezuslovnim i u tome pronašao istinsku radost. Može se proveriti da u pitanju nije nikakva magija, a sve dostupne informacije o Bogu su tu da vam pomognu. Potražite ih u knjigama o prosvetljenju i duhovnosti. Potrebno je ne osuđivati te informacije i ne imati negativne misli i napredak neće izostati. A korist kod odabira ovog puta jeste direktno podizanje svesti u još svesnije i produktivnije stanje.

Greh je danas takođe reč kojoj se ne daje veliki značaj. Ta reč u prevodu znači promašaj (smisla u životu). Ako bi staromodno “grešan” menjali današnjim “promašen” shvatili bi poruku koju ta reč nosi. Ako bi današnje ponašanje (golotinju, prevare, laži, bahatost, seksualnu glad, nasilje) koje sve više maha uzima nazvali promašenim smislom života, ili ako bi ti koji to čine shvatili da mašaju život zbog toga, ne bi li se manje omladine interesovalo za uništavanje sebe?

Odsustvo Boga, tačnije, čovekova misao da Bog ne postoji zasigurno ima za posledicu negativan tok života tog čoveka. Nemir, nesreće, nezadovoljstva, depresije, nervoze i ostale negativne stvari takođe su prisutne zbog čovekove udaljenosti od pozitiva koji nosi u sebi. A vera u Boga upravo tome služi, da čoveka upozna sa sobom i onim kako da napravi mir i sreću. Jedini krivac za svaki negativ na čitavom svetu jeste čovek koji je promašio smisao života. I ako bi išta moglo doneti mir u svetu onda je to prosvetljenje svakog pojedinca.Ovo je misao u kojoj se slažu svi veliki i sreće puni ljudi. Mi smo narod sa dosta krsnih slava ali smo takođe narod koji o veri ne zna mnogo. O tome govore interesovanja mnogih ljudi kao i ponašanje većine. Neki se pitaju zašto onda vera nije nešto o čemu se više priča, kada je već tu da usreći ljude? Mogao bih danima pisati razloge ali ću reći samo jedno : “ne traže bolje svi koji o boljem pričaju i niko te neće terati da budeš uspešan”.

1 Comment

  1. Odličan članak, sve je objašnjeno, svaka čast.

Ostavi komentar