Budi kulturan!

Budi kulturan!

     Nije kultura nešto što postoji da bi se mi dopali drugima, već je to nešto što odgovara visokom nivou svesti. Kultura je odraz ljudske samokritičnosti, želje da budu dovoljno visoko svesni da jednostavno uoče šta je ispravno u životu, šta je vredno. Nije dovoljno samo kućno vaspitanje da bi se formirala kulturna ličnost. Potrebno je tu dosta odgovora na pitanje zašto biti kulturan? Evo nekih od najvažnijih:

Da bi čovek bio kulturan on mora biti iznad telesnih nagona, iznad emocionalne nestabilnosti. Ljudi koji se podignu iznad pomenutog dolaze do nivoa svesti sa kog se lako sklapaju poznanstva, prijateljstva i veze. Biti kulturan ne znači biti lep i dopadljiv, biti kulturan je više od toga. Krenuti putem kulture nije samo nešto što će biti lepo svima oko nas već je nešto što će drastično uticati na mogućnosti čoveka u pozitivnom smislu. Nešto je što će biti prelepo prvo nama.

Biblioteka u Austriji

Danas, globalna kultura nije na zavidnom nivou, ljudi lakše kritikuju druge iako tako pokazuju da sami zaslužuju isto. Danas se lako skrene u nekulturu zato što nje više ima. Zašto je to tako? Ljudi nesposobni da vladaju sobom teže da kao i ljudi koji to mogu pronađu sebi slične. Rođeni smo bez znanja, koliko ga prikupimo toliko smo kulturni, odavde proizilazi da ljudi ne znaju baš mnogo i ostaju na tom mestu zato što vide mnogo ljudi koji su na tom nivou. Nekulturan tv program nije potvrda toga da je nekultura u redu, samo je nešto što se ima kome prodati kao i muzika koja peva o nesvesnim stvarima.

Ostavite sve to jer vas čini nesposobnima. Osnovna zasluga nekulture jeste loš životni standard kom upravo nekultura ne dozvoljava da se popravi. Zato ko se pokrene put kulture i izađe iz zablude da je nekultura in, stiče mogućnost da uoči stvari koje će pozitivno uticati na čitav njegov život. Zato ne verujte da je nekultura in, osvetiće vam se vaša vera. Usudite se da razmišljate u pravcu kulture i život će vam postati divno mesto u koje će uspeh češće svraćati. Ovo radite isključivo za svoje dobro, i ne postoje dve vama korisnije stvari od ove. Ako želite da izgradite prijateljstvo i najveću ljubav, krenite ovim putem i ne verujte da postoji drugi i lepši jer ne postoji. I ovo nije bajka već činjenično stanje sa dovoljnim brojem dokaza da treba voleti kulturu pa i kada bi je bilo mnogo manje.

 

Tekst: Nikola Miladinović

 

Ostavi komentar